REFERENSER

 

Lösningar för bredband, Kabel-TV och telefoni i 
lägenheter åt SollentunaHem. 
Installation av CCTV-system tillsammans med Stanley Security. 
Utbyggnad av passagesystem (RCO, Assa, Vanderbilt) åt Bostadsrättsföreningar i Stockholm. 
Leverans av komplett nätverk för data och optofibernät på Anna Whitlocks gymnasium åt Stockholm Stad tillsammans med Midroc. 
Service och utbyggnad av Brandlarmanläggning (Ziton) åt Apotek Produktion & Laboratorier. 
Installation av FTTH (FiberToTheHome) i lägenheter i Bostadsrättsföreningar i Stockholm
samt till radhusområden i Sollentuna i samarbete med SEOM. 
Installation av 1600 st. nätverk/teleuttag, fastighetsnät för optofiber, 
Galaxy-inbrottslarm och ARX-passagsystem i Kv.Västerport, tillsammans med Midroc Electro. 
Installation i egen regi av 1000 st. datauttag samt fibernät åt Post & Telestyrelsen på deras HK i Stockholm. 
AV-installationer tillsammans med AV-huset på bl.a. Uppsala Universitet.

Övriga kunder som vi fortlöpande utför installationer/serviceuppdrag åt:

Apotek Produktion & Laboratorier - Data/Telenät, Brandlarm. 
AV-HUSET
- Installation av AV-utrustning. 
ELKONTAKT - Data/fibernät/Accesspunkter Wifi
TUI Group - Data/fibernät i butiker/kontor.
FOLKTANDVÅRDEN - Data/telenät på mottagningar.
ISS FACILITY SERVICES
- Data/tele, fastighetsnät. 
MIDROC ELECTRO
- Installationer av Data/Fiber/Säkerhet. 
POSTNORD AB - Data/tele, fastighetsnät på terminaler, kontor och center. 
SCHNEIDER ELECTRIC
- Brandlarmsystem
SOLLENTUNAHEM
- Bredbandsnät samt service på Kabel-TV. 
SEOM - Sollentuna Energi & Miljö
- Bredbandsinstallationer i Brf'er/Samfälligheter/villaföreningar. 
VASAKRONAN/COOR - Service Telenät på Garnisonen, Stockholm.
AXLÅS/SOLIDLÅS - CCTV, Inbrottslarm, Passagesystem
CAVERION - Data, Brandlarm, Passagesystem, 01-nät (styrsystem)