VÅRA TJÄNSTER

 

Vi har kapacitet för både små och stora installationer. Vi utför installationer inom följande områden; 

DATA / FASTIGHETSNÄT:
Kategori 6, 6A (oskärmat/skärmat), Switchar, trådlösa routrar (Wifi)

OPTOFIBER: 
Singelmode men även komplettering av äldre Multimodenät. Fiberkonvertrar och blåsfiber.

BREDBANDSINSTALLATIONER: 
Installationer av koppar/optofibernät till Bostadsrättsföreningar, Samfälligheter samt villaområden. 

KABEL-TV: 
ComHem-nät, Omläggning av bef. kabel-TV-nät.

AV-UTRUSTNING: 
Konferensrum, Hörsalar etc. Projektorer, dukar, TV-skärmar, Presentationssystem.

BRANDLARM:
Allt från mindre enklare system till större avancerade system såsom skolor, företag m.m.

PASSAGESYSTEM: 
Installation av bl.a. följande fabrikat; ASSA ARX, RCO, Vanderbilt/Bewator, Aptus. Inkluderat även porttelefoni, tvättstugebokningssystem, vattenavläsning.

INBROTTSLARM: 
Installation av bl.a. följande fabrikat; Galaxy, Teletec, Sentrion, Vanderbilt SPC. I huvudsak trådbundna system men även trådlösa system.

DOKUMENTATION: 
Teleregistrering - EiO, AutoCad, OTDR.Våra kunder ligger i huvudsak i storstockholmsområdet med omnejd, men vi utför även uppdrag i övriga landet. 
Vi är idag 10 anställda på Telegrafen, alla med god erfarenhet inom området svagströmsinstallationer/service.
All vår personal är certifierad för koppar- och fibernät hos European Cabling System (ECS). 
Serviceuppdragen utförs av vår utbildade egna personal och vår mångåriga erfarenhet har gett oss en serviceorganisation som motsvarar våra kunders krav. 
Detta har givit oss en kompetent och kvalitetsmedveten personal.

Vi har egen personal som projekterar och dokumenterar våra projekt enligt den senaste standarden.
Vi har egna mätinstrument för Kabel-TV, Cat.6A och fiber (OTDR) samt moderna fibersvetsar. 
Vi är inte knutna till någon specifik materialleverantör, men arbetar i huvudsak tillsammans med Alcadon. 

Det viktigaste för oss är att förstå vad du som kund behöver och med våra IT-lösningar når du dina mål. Vi är en tillförlitlig partner och en kompetent rådgivare, som kan leverera det mesta inom IT-nätverk. Som kund hos oss ska du aldrig behöva lägga kraft på att sätta dig in i tekniska frågor, det är vårt område. Vi ser oss som en oberoende rådgivare på IT-marknaden, där vi genom att bygga långsiktiga relationer med våra kunder kan föreslå lösningar som motsvarar behoven. 

Vi ser till att minska era IT-kostnader samtidigt som vi ser till att er IT-miljö blir effektivare.
Kontakta gärna oss för mer information.