Datanät / FiberOptik


DATA / FASTIGHETSNÄT:
Kategori 6, 6A (oskärmat/skärmat), Switchar, trådlösa routrar (Wifi). 

OPTOFIBER:
Singelmode men även komplettering av äldre Multimodenät. Fiberkonvertrar och blåsfiber.

BREDBANDSINSTALLATIONER:
Installationer av koppar/optofibernät till Bostadsrättsföreningar, Samfälligheter samt villaområden.Vad är kategori 6/Klass E? »
Kategori 6/Klass E är ett antaget förslag av Europeiska standardiseringskommissionen (CENELEC) sedan september 2002. Amerikanska ANSI har antagit och publicerat "Category 6" på komponent, länk, och kanal nivå.
Klass E och Category 6 är likvärdiga när det gäller prestanda. Kanal och länkprestanda specificeras upp till 250 MHz .
Maximal överföringshastighet kommer att kunna uppgå till 10 Gbit/sek. Struktur och inmätning enligt nya SS-EN 50173 A2:2002 .
Under 2002 har en ny teknik uppkommit för att överföra GigaBit Ethernet (1GBit/s) där kravet på kabelsystemet är lägst Klass E/Category 6. Om man väljer att använda sig av GigaBit Ethernet har man fortfarande möjligheter att uppgradera nätet (nätverkskort och aktiv utrustning) för snabbare trafik den dag utrustning finns att tillgå.

Fiberoptik »
Det finns två huvudgrupper av fiber, multimode och singlemode. Dessa är i grunden konstruerade på samma sätt, med en kärna av germaniumdopat kvartsglas omgivet av rent kvartsglas. Skillnaden består i att singlemodefiberns kärna endast kan rymma en ljusmod i taget, medan varje puls i en multimodefiber består av tusentals ljusmoder. Det som styr om fibern är singlemode eller multimode är dels kärndiametern och dels våglängden. Kärndiametern i en vanlig singlemodefiber är ca 10 µm. Kärndiametern i en vanlig multimodefiber är ca 50 µm eller 62,5 µm. (Kärndiametern på ett hårstrå varierar mellan 60-100 µm) Singlemodefibern har stor bandbredd och väldigt låg dämpning. Själva fibern är billigare än multimodefiber men nackdelen är att det är svårare att få in ljus i fibern vilket därför kräver en laserljuskälla. Det innebär att ändutrustningen blir dyr. Singlemodefibern används till långdistansnät och nät med krav på hög bandbredd. Multimodefibern har begränsad bandbredd, hög dämpning. Fördelen med multimodefiber är att det är lätt att få in ljus i fibern, därför kan LED-ljuskällor användas vilket innebär en billigare ändutrustning. Multimodefibern används ofta till LAN och andra kortdistansnät.

Är ni intresserade av ett kostnadsförslag alternativt mer information, kontakta gärna oss!