Rut avdrag/IT

Nya regler gällande RUT-avdrag infördes 2016-08-01 och innebär att vissa IT-tjänster ger rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som ger rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:
* Data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
* Kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
* Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete ger rätt till rutavdrag.
Däremot omfattas INTE arbete med:
* Utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
* Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
* Reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
* Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Mer information finns hos Skatteverket: http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med IT !
.