Referenser

Lösningar för bredband, Kabel-TV och telefoni i lägenheter åt SollentunaHem.
Installation av CCTV-system tillsammans med Stanley Security.
Utbyggnad av passagesystem (RCO, Assa, Vanderbilt) åt Bostadsrättsföreningar i Stockholm.
Leverans av komplett nätverk för data och optofibernät på Anna Whitlocks gymnasium åt Stockholm Stad tillsammans med Midroc. Service och utbyggnad av Brandlarmanläggning (Ziton) åt Apotek Produktion & Laboratorier.
Installation av FTTH (FiberToTheHome) i lägenheter i Bostadsrättsföreningar i Stockholm samt till radhusområden i Sollentuna i samarbete med SEOM.
Installation av 1600 st. nätverk/teleuttag, fastighetsnät för optofiber, Galaxy-inbrottslarm och ARX-passagsystem i Kv.Västerport, tillsammans med Midroc Electro.
Installation i egen regi av 1000 st. datauttag samt fibernät åt Post & Telestyrelsen på deras HK i Stockholm.
AV-installationer tillsammans med AV-huset på bl.a. Uppsala Universitet.

Övriga kunder som vi fortlöpande utför installationer/serviceuppdrag åt:

 APOTEKET PROD & LAB. - Data/Telenät, Brandlarm.
 FOLKTANDVÅRDEN - Data/telenät på mottagningar.
 ISS FACILITY SERVICES - Data/tele, fastighetsnät.
 MIDROC ELECTRO - Installationer av Data/Fiber/Säkerhet.
 POSTNORD AB - Data/tele, fastighetsnät på terminaler, kontor och center.
 SCHNEIDER ELECTRIC - Brandlarmsystem
 SOLLENTUNAHEM - Bredbandsnät samt service på Kabel-TV.
 SEOM - Bredbandsinst. i Brf'er/Samfälligheter/villaföreningar.
 VASAKRONAN/COOR - Service Telenät på Garnisonen, Stockholm.
 CAVERION - Data, Brandlarm, Passagesystem, 01-nät (styrsystem)
 AXLÅS - CCTV, Inbrottslarm, Passagesystem
 ZENITA - CCTV, Inbrottslarm, Passagesystem
 AVARN - CCTV, Inbrottslarm, Passagesystem
 STANLEY SECURITY - CCTV, Inbrottslarm, Passagesystem
 GREAT SECURITY - CCTV, Inbrottslarm, PassagesystemKontakta gärna oss för mer information
.